Servisní středisko

fab

multlock

guard

evva

Návrh a relizace systémů generálního klíče

Generální klíč

Systém tvoří speciální kombinace uzávěrů klíčů, vložek a zámků, které snižují celkový potřebný počet klíčů. Díky možnosti použití generálního klíče, pomocí kterého lze velmi rychle odemknout veškeré zámky a provést rychlý zásah, lze zachránit hmotný majetek i životy v nenadálých situacích (požár, atd.).

U všech vložek a zámků systému je použita řada speciálních profilů, které se mohou mezi sebou kombinovat a jsou zcela odlišné od profilů sériově vyráběných vložek a zámků. Tyto speciální překryté profily, případně přídavné boční uzávěry, jsou konstruovány proti vyhmatání planžetou. Doporučuje se jejich použití s bezpečnostními štíty 802, 807, R1, R4.
Výroba systémů generálního a hlavního klíče je pouze zakázková. Systém může obsahovat jeden, ale i tisíce kusů zámků, podle zadání kompetencí. Objednávání náhradních vložek, zámků a klíčů je možné pouze na základě řádné objednávky majitele systému a na základě bezpečnostních pravidel, které si sám určí. Tím je zaručeno, že náhradní klíče obdrží pouze oprávněný majitel.